Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami oraz przestrzeganie ich podczas korzystania ze strony internetowej plinko-pl.top.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz warunki opisane w niniejszym regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z tym regulaminem, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu.

1. Definicje

W niniejszym regulaminie używane będą następujące pojęcia:

  • Strona internetowa - strona internetowa o nazwie plinko-pl.top.
  • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.
  • Regulamin - niniejszy tekst.
  • Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie oraz funkcjonowanie strony.
  • Usługi - wszystkie funkcje i treści dostępne na stronie internetowej plinko-pl.top.

2. Korzystanie ze strony

2.1. Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik akceptuje pełne ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami moralności oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.3. Zabrania się wszelkich działań, które mogą zakłócać, obciążać lub naruszać normalne funkcjonowanie serwisu.

3. Odpowiedzialność

3.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania (lub niemożności korzystania) z serwisu, w tym za utratę danych, straty finansowe lub inne szkody.

3.2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa działała prawidłowo, jednak nie gwarantuje jej ciągłości i dostępności w każdym czasie.

3.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, komentarze i wszelkie informacje przekazywane na stronie internetowej plinko-pl.top.

4. Prawa autorskie

4.1. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej plinko-pl.top, takie jak tekst, grafika, zdjęcia, logo, są chronione prawem autorskim.

4.2. Bez zgody Administratora zabrania się kopiowania, reprodukcji, dystrybucji lub wykorzystywania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie w celach komercyjnych.

4.3. Użytkownik może udostępniać wyłącznie własne materiały na stronie internetowej plinko-pl.top.